Dębie aleja dębowa indeks.jpeg Łąka Żuraw

Wydarzenia i aktualności

 • Jak segregować śmieci?

  smieci-2.jpeg

  Data publikacji: 21-07-2017 14:46
 • INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
  Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

   

  Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
  w szczególności:

  1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
  w budynkach, w których są utrzymywane;

  2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

  3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
  w których utrzymywany jest drób

  Hodowco !!!

  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
  i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  PDFd2016000209101-grypa-ptakow.pdf
  PDFinformacja-do-hodowcow-drobiu.pdf
  PNGobjawyptasiejgrypy.png
  JPEGulotka-ptasia-grypa.jpeg

   

  Data publikacji: 08-02-2017 13:21
 • Harmonogramy na rok 2017

  Informujemy, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

  UWAGA!

  Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe terminy odbioru odpadów, ponieważ w niektórych przypadkach dni odbioru uległy zmianie.

   

  Ponadto przypominamy mieszkańcom, że pojemnik lub pojemniki na odpady muszą być wystawione przed teren posesji, przy ulicy i w miejscu łatwo dostępnym, w przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. Pracownicy firmy odbierającej odpady  nie mogą wchodzić na teren posesji, ponieważ przepisy im tego zabraniają!

   

   

   

   

  Data publikacji: 30-12-2016 14:13
 • Dofinansowanie usuwania azbestu 2017

   

  Szanowni Mieszkańcy !

   

  W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na rok 2017.

   

   

   

  Data publikacji: 30-11-2015 08:50
Zobacz wszystkie
Data
18 listopada
sobota
Newsletter
Kalendarz