Dębie aleja dębowa indeks.jpeg Łąka Żuraw

Wydarzenia i aktualności

 • Chciałbyś wymienić ogrzewanie na ekologiczne?

  1111.jpeg

  Data publikacji: 06-02-2018 10:10
 • Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

   

  Przypominamy mieszkańcom, że pojemnik lub pojemniki na odpady muszą być wystawione przed teren posesji, przy ulicy i w miejscu łatwo dostępnym, w przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. Pracownicy firmy odbierającej odpady  nie mogą wchodzić na teren posesji.

   

  miasto_2018.jpeg

  wioski_2018.jpeg

   

   

   

   

   

  Data publikacji: 22-12-2017 08:03
 • AZBEST - dofinansowanie na 2018 rok

  azbest.jpeg

  Szanowni Mieszkańcy !

  W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na rok 2018.

  W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Trzebnica, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica.

  Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  UWAGA

              Warunkiem zaklasyfikowania się do dofinansowania jest konieczność figurowania nieruchomości w inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie w zakresie ilości i miejsc występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest, która stanowi załącznik Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Trzebnica.

  Dofinansowanie do wysokości 85% kosztów obejmuje demontaż, transport, zbieranie   i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. W ramach zadania związanego  z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie

  Więcej informacji  można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 87, tel. 071/388-81-76

  DOCDeklaracja-azbestu_w_2018.doc

   

   

  Data publikacji: 06-12-2017 12:59
 • Jak segregować śmieci?

  smieci-2.jpeg

  Data publikacji: 21-07-2017 14:46
Zobacz wszystkie
Data
19 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz