Dębie aleja dębowa indeks.jpeg Łąka Żuraw

Aktualności

 • Uwaga - Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

  Szanowni Państwo!

  Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2019 r. został zmieniony termin odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w poniżej wymienionych rejonach:

   

  Odbiór odpadów zmieszanych  z  rejonu 3: ul. E. Orzeszkowej, gen. Grota – Roweckiego, gen. L. Okulickiego, gen. W. Sikorskiego, J. Korczaka, Łąkowa, Nowa, Szarych Szeregów, 1 Maja, 3 Maja, A. Krajowej, H. Pobożnego, Jana Pawła II, Świętojańska, J. Kilińskiego, F. Roosevelta, Krakowska, W. Witosa, W. Reymonta – odbędzie się w sobotę 17.08.2019 r. (zamiast w dnu 14.08.2019 r.)

   

  Odbiór odpadów zmieszanych z rejonu 4: miejscowości – Masłowiec, Kuźniczysko, Skoroszów, Koczurki, Biedaszków Mały, Komorówko, Komorowo, Szczytkowice – odbędzie się w sobotę 17.08.2019 r. (zamiast w dniu 16.08.2019 r.).

  Data publikacji: 25-07-2019 14:54
 • Chciałbyś wymienić ogrzewanie na ekologiczne?

  1111.jpeg

  Data publikacji: 06-02-2018 10:10
 • Harmonogram wywozu odpadów na 2018 rok

  Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

   

  Przypominamy mieszkańcom, że pojemnik lub pojemniki na odpady muszą być wystawione przed teren posesji, przy ulicy i w miejscu łatwo dostępnym, w przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. Pracownicy firmy odbierającej odpady  nie mogą wchodzić na teren posesji.

   

  miasto_2018.jpeg

  wioski_2018.jpeg

   

   

   

   

   

  Data publikacji: 22-12-2017 08:03
 • AZBEST - dofinansowanie na 2018 rok

  azbest.jpeg

  Szanowni Mieszkańcy !

  W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na rok 2018.

  W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Trzebnica, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica.

  Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  UWAGA

              Warunkiem zaklasyfikowania się do dofinansowania jest konieczność figurowania nieruchomości w inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie w zakresie ilości i miejsc występowania azbestu i wyrobów zawierających azbest, która stanowi załącznik Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Trzebnica.

  Dofinansowanie do wysokości 85% kosztów obejmuje demontaż, transport, zbieranie   i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. W ramach zadania związanego  z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie

  Więcej informacji  można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 87, tel. 071/388-81-76

  DOCDeklaracja-azbestu_w_2018.doc

   

   

  Data publikacji: 06-12-2017 12:59
 • Jak segregować śmieci?

  smieci-2.jpeg

  Data publikacji: 21-07-2017 14:46
 • INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

  Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8.
  Choroba wystąpiła dotychczas u ptaków dzikich lub/i u drobiu w Polsce, Chorwacji, Szwajcarii, Danii, Holandii, Austrii, Bułgarii, w Niemczech oraz na Węgrzech.

   

  Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
  w szczególności:

  1. Wstrzymać się od wypuszczania ptaków na wybieg i pozostawić je
  w budynkach, w których są utrzymywane;

  2. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

  3. Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

  5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
  w których utrzymywany jest drób

  Hodowco !!!

  Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
  i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

   

  ZAŁĄCZNIKI:

  PDFd2016000209101-grypa-ptakow.pdf
  PDFinformacja-do-hodowcow-drobiu.pdf
  PNGobjawyptasiejgrypy.png
  JPEGulotka-ptasia-grypa.jpeg

   

  Data publikacji: 08-02-2017 13:21
 • Harmonogramy na rok 2017

  Informujemy, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

  UWAGA!

  Prosimy o zwrócenie uwagi na nowe terminy odbioru odpadów, ponieważ w niektórych przypadkach dni odbioru uległy zmianie.

   

  Ponadto przypominamy mieszkańcom, że pojemnik lub pojemniki na odpady muszą być wystawione przed teren posesji, przy ulicy i w miejscu łatwo dostępnym, w przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane. Pracownicy firmy odbierającej odpady  nie mogą wchodzić na teren posesji, ponieważ przepisy im tego zabraniają!

   

   

   

   

  Data publikacji: 30-12-2016 14:13
 • Dofinansowanie usuwania azbestu 2017

   

  Szanowni Mieszkańcy !

   

  W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na rok 2017.

   

   

   

  Data publikacji: 30-11-2015 08:50
 • Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

  oczyszczalnia.jpeg

  Instalacja (czytaj przydomowa oczyszczalnia ścieków), z której emisja nie wymaga pozwolenia, ale może negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega (w myśl art. 152 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska) zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.

   

  Data publikacji: 15-04-2015 15:51
 • Nie wypalaj traw

  Wraz z przyjściem wiosny, rozpoczął się sezon wypalania traw. Proces ten, wbrew pozorom, nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i dla samego człowieka.

   

  plakatMALY.jpeg

  Data publikacji: 13-03-2015 14:55
Data
19 października
sobota
Newsletter
Kalendarz