Dębie aleja dębowa indeks.jpeg Łąka Żuraw

Deklaracje

Do złożenia deklaracji obowiązany jest:

  1. właściciel budynku jednorodzinnego,
  2. właściciel budynku wielorodzinnego (w przypadku budynku wielolokalowego, w którym ustanawiono odrębną własność lokalu, w imieniu wszystkich lokatorów deklarację składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa),
  3. właściciel nieruchomości niezamieszkanej, na której powstają odpady komunalne.

Deklarację można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy w Punkcie Obsługi Klienta lub Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

poniedziałek, wtorek, czwartek: 07.30 - 15.30,
środa: 07.30 - 16.00,
piątek: 07.30 - 15.00,

lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Trzebnicy
pl. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica

 

PDFDeklaracja dla właścieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.pdf

PDFDeklaracja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf
 


PDFWniosek w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty - Karta Dużej Rodziny.pdf
 

Data
19 października
sobota
Newsletter
Kalendarz