Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Informacje z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2012

Informacje z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wypełnijąc obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach (tj. Dz.U.z 2013 r., poz. 391, ze zm.)  informujemy, że w 2013 r:
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania to 10,31 %.
2.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła to 32,92 %.
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  wyniósł 100 %

Ww. poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok kalendarzowy.


  INFORMACJE DOTYCZĄCE ROKU 2012.

Wypełnijąc obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmianach (tj. Dz.U.z 2013 r., poz. 391, ze zm.) gmina informuje, że w 2012 r:
1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 46,52 %.
2.
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynosi 52 %.
3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  wynosi 100 %

 

Ww. poziomy odzysku mieszczą się w granicach wymaganych przepisami prawa na dany rok kalendarzowy.

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz