Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Odbiór odpadów komunalnych po 1 lipca 2013 r.

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2013 roku odpady komunalne z terenu gminy Trzebnica odbierane są przez:

Konsorcjum w składzie:
1. Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. - Lider Konsorcjum, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica
2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Dolny Śląsk Sp. z o.o. - uczestnik konsorcjum, ul. Portowa 7, 55-200 Oława.

Podmiot ten został wyłoniony w drodze ogłoszonego przez gminę przetargu na świadczenie usługi  w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmianch (tj. Dz.U. z 2013 r., poz.391, ze zm.). Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przekazywane są do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych prowadzonej przez Chemeko – System Sp. z o.o., ul. Jerzmanowska 4 – 6, 54 – 519 Wrocław.

Uwagi i pytania związane z odbiorem odpadów można zgłaszać do Trzebnickiego ZGK ERGO Sp. z o.o. pod nr tel: 310 99 56 lub 310 99 92.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz