Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Podstawowe informacje o nowym systemie

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła przepisy, które nakładają na wszystkich, zarówno na mieszkańców, jak i na gminę – nowe obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami.

Celem wprowadzonych zmian jest stworzenie zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, kładącego nacisk na prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych "u źródła".

 

 

Zachęcamy do zapoznania się filmem i plakatem informującym o zmianach.

plakat_eko_krzywe.jpeg

 

1. Uchwała Nr XXX/316/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica. JPEGXXX-316-12.jpeg (177,92KB)


 DOCRegulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Gminy Trzebnica.doc (93,00KB)

1a. Uchwała Nr XXXI/357/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/316/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica. PDFXXXI_357_13.pdf (1,12MB)

 

2. Uchwała Nr XXX/317/12 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.JPEGXXXX-317-12.jpeg (256,44KB)

3. PDFDeklaracja od ilości osób dla nieruchomości zamieszkałych.pdf (93,62KB)

4. PDFDeklaracja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf (92,31KB)

5. Uchwała Nr XXXI/358/13 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty PDFUchwała nr XXXI-358-13.pdf (1,18MB)

6. UCHWAŁA NR XXXI/360/13 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFUchwała ws sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf (73,05KB)

 

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, II piętro, pok. 127-129.

Wszelkich odpowiedzi na pytania związane z nowym systemem i wypełnieniem deklaracji można uzyskać pod nr telefonu 71 388 81 76, 388 81 77 oraz 388 81 78.

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz