Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Nowo dodana podstrona

Wypowiedzenie umowy z odbiorcą odpadów

Od 1 lipca 2013 roku, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wchodzi w życie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebnica zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych będą uiszczać opłatę do Gminy. W zamian za uiszczoną opłatę, firma wyłoniona w drodze przetargu będzie odbierała z powyższych nieruchomości odpady komunalne.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, aby uniknąć ponoszenia podwójnych kosztów związanych z odpadami, powinni wypowiedzieć dotychczas obowiązujące umowy w zakresie odbioru odpadów komunalnych zawartych z firmami zajmującymi się odbiorem odpadów.

Co powinni zrobić właściciele nieruchomości ze swoimi dotychczasowymi umowami na odbiór odpadów komunalnych?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych (np. szkoły, przedszkola, urzędy, firmy) powinni wypowiedzieć umowę firmie odbierającej odpady komunalne z ich nieruchomości w takim terminie, aby termin obowiązywania umowy upłynął najpóźniej z dniem 30 czerwca 2013 roku.

W związku z tym należy:

• sprawdzić na jaki czas, określony, czy nieokreślony zawarta została umowa;
• sprawdzić termin wypowiedzenia w dotychczasowej umowie (niektóre firmy mają długie 3-miesięczne okresy wypowiedzenia);
• złożyć dotychczasowemu odbiorcy odpadów pisemne wypowiedzenie świadczonych usług według podanego wzoru;

DOCWzor-wypowiedzenia-umowy.doc (13,50KB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz