Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Nowo dodana podstrona

Szanowni mieszkańcy!!
 

         Od dnia 1 lipca przy ul. Milickiej 47 w Trzebnicy (teren oczyszczalni ścieków komunalnych) funkcjonuje Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Jest to miejsce, gdzie nieodpłatnie

będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) komunalne odpady zielone (trawa, liście, gałęzie),

b) przeterminowane leków przeterminowanych,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin oraz zużyte opony,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (zepsute pralki, suszarki, monitory, itp.),

f) odpady budowlano-remontowe (w ilości do 1m3 na jedno gospodarstwo domowe - na rok),

g) odpady wielkogabarytowe (stare meble, kanapy, itp.)

h) termometry rtęciowe, zużyta odzież, itp.

        GPSZOK czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 9ºº do 17ºº.  Administratorem obiektu jest Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. z siedzibą w Trzebnicy, pl. M. Piłsudskiego.

      Informujemy, że odpady będą przyjmowane tylko od mieszkańców gminy Trzebnica, po okazaniu dowodów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni miesiąc.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz