Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

W myśl obowiązujących przepisów, przydomowa oczyszczalnia ścieków (o przepustowości do 5 m3 ścieków na dobę) wymaga zgłoszenia właściwym organom zarówno jej budowy, jak i eksploatacji.

Takie obowiązki wynikają z dwóch odrębnych aktów prawnych, zgłoszenie budowy z Ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), a zgłoszenie eksploatacji z Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 – P.o.ś.).

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy P.o.ś. Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130, poz. 880). Zgodnie z Załącznikiem do tego aktu wykonawczego, instalacje niewymagające pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, których eksploatacja musi być zgłoszona z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, to oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych, w ramach zwykłego korzystania z wód.

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz