Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W dniu 30 listopada 2015 roku Rada Miejska w Trzebnicy podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2016 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

 - zbierane i odbierane w sposób selektywny (zmieszane + segregacja) – 12,00 zł / mieszkańca / miesiąc

- zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (wszystko zmieszane) – 19,00 zł / mieszkańca / miesiąc

Terminy wnoszenia opłat oraz przydzielone numery kont, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

WAŻNE: Nie dotyczy mieszkańców bloków spółdzielczych i wspólnot mieszkaniowych, którzy opłaty od 1 stycznia 2016 roku wnoszą do Spółdzielni lub przynależnej Wspólnoty.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1.02.2015 r. zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej, jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym Urząd Miejski w Trzebnicy dostarczy właścicielom nieruchomości  ww. zawiadomienia wraz z blankietami do wpłaty na 2016 r.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz