Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Dzikie wysypiska

Dzikie wysypiska odpadów

      Część odpadów wytwarzanych na terenie naszej gminy trafia niestety do środowiska w sposób niekontrolowany tworząc tzw. „dzikie” wysypiska. Powstają one najczęściej na opuszczonych i niezabezpieczonych terenach, czyli z dala od zabudowań i wścibskich oczu sąsiada. Ponieważ za odbiór czy składowanie odpadów trzeba zapłacić, łatwiej się ich pozbyć właśnie w ten sposób.
     Zdecydowaną większość odpadów na dzikich składowiskach stanowią odpady komunalne oraz odpady remontowe i budowlane. Charakterystyczną cechą „dzikich” wysypisk jest ich odtwarzanie na już uporządkowanym miejscu i spontaniczne tworzenie się nowych.
      W ramach opracowanego w 2000 r. „Programu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Trzebnica” zinwentaryzowano nielegalne wysypiska odpadów. Na analizowanym obszarze gminy odnaleziono 21 dzikich wysypisk. Opis zidentyfikowanych punktów nielegalnego składowania został opracowany i podany w formie tabel. Ewidencja obecnie ustalonych „dzikich” wysypisk odpadów będzie na bieżąco uzupełniana, z chwilą ujawnienia nowych, zanieczyszczonych miejsc.
      Dzikie wysypiska odpadów będą usuwane sukcesywnie w miarę ustalonego w Planie Gospodarki Odpadami harmonogramu (lata 2007 - 2010). Środki na zabezpieczenie tego zadania pochodzić będą z Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej.
      Zinwentaryzowane na terenie gminy wysypiska nie były do tej pory dynamicznie likwidowane, ponieważ składowisko w Jaszycach wypełnione jest  już w 99 %. W związku z perspektywą budowy nowego składowiska w Marcinowie zdecydowano, że proces likwidacji dzikich wysypisk rozpocznie się po oddaniu obiektu do użytkowania (początek 2008 roku).

 

W załączniku zamieszczamy wykaz nielegalnych składowisk:

DOCWykaz nielegalnych składowisk (558,50KB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz