Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Zużyte baterie i akumulatory

     Baterie i akumulatory to produkty, które po zużyciu należą do odpadów o charakterze niebezpiecznym nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla zdrowia ludzi. Niestety wiele z nich kończy swój żywot w pojemniku z odpadami komunalnymi, a w konsekwencji na składowisku (gdzie nie powinny się znaleźć), ponieważ tylko niektórzy z nas segregują tego typu odpady w swoich gospodarstwach domowych. Fakt ten często wynika z niewiedzy na temat prawidłowego postępowania z tego typu odpadami oraz braku świadomości o ich szkodliwości.

Skąd się biorą?            

Baterie i baterie ładowane (tzw. akumulatorki) typu "paluszki" i inne używane na co dzień w różnych urządzeniach takich jak latarka, radio czy aparat fotograficzny. Zaliczamy tutaj również baterie z telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych i elektrycznych.

Akumulatory - 90% zużytych akumulatorów powstaje w wyniku eksploatacji samochodów. Reszta pochodzi z instalacjach elektrycznych o napędzie elektrycznym (wózki akumulatorowe, transporterowe, podnośniki itp.) oraz układów zasilania awaryjnego instalacji elektrycznych i sygnalizacji urządzeń,
np. w energetyce, telekomunikacji czy górnictwie.

Działania poprawiające gospodarkę zużytymi bateriami i akumulatorami

      Ze względu na fakt dużego rozproszenia miejsc powstania zużytych akumulatorów i baterii istotnym czynnikiem determinującym gospodarkę tymi odpadami jest ich odzysk z rynku. Obowiązek ten na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej nakłada na producentów i importerów tych wyrobów wprowadzających je na rynek.                                                                                              

    Odnośnie akumulatorów ołowiowych wprowadzono obowiązek pobierania przy ich zakupie kaucji, która podlega zwrotowi w momencie dostarczenia zużytego akumulatora. Każdy, kto zdecyduje się na zbieranie zużytych baterii może oddać je do jednego z punktów selektywnej zbiórki, licznie rozmieszczonych na terenie naszej gminy.

      Specjalne pojemniki na zużyte baterie zostały rozstawione przez firmę WodNiK Sp. z o.o. we wszystkich placówkach oświatowych, instytucjach państwowych oraz w większości placówek handlowych, usługowych i hurtowniach. Zużyte baterie można wrzucić również do pojemników znajdujących się na klatkach schodowych Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej. 

       Opróżnianiem pojemników zajmują się pracownicy firmy WodNiK. Następnie zużyte baterie przekazywane są do Organizacji Odzysku REBA S.A., która jest spółką wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku zużytych baterii.
      Najchętniej w zbiórkę angażują się uczniowie szkół, gdyż za każdy oddany kilogram baterii Organizacja REBA przyznaje 1 punkt. Zebrane w ten sposób punkty wymieniane są na atrakcyjne dla dzieci nagrody.

 

Sklepy motoryzacyjne odbierające akumulatory:

1. PHU AUTOCRAFT s.c.
    Bielakowski Tomasz, Ciesielski Tomasz
    ul. Milicka 11
    55-100 Trzebnica

2. Sklep Motoryzacyjny „Auto-Art.” S.A.
    ul. Daszyńskiego 3
    55-100 Trzebnica

3. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
    Pawilon handlowy „Rolnik”
    ul. Ks. Bochenka 9
    55-100 Trzebnica

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz