Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Bioodpady

Odpady biodegradowalne (bioodpady)

        Do odpadów biodegradowalnych zaliczamy tzw. odpady zielone, które powstają w ogródkach przydomowych (ścięte trawy, kwiaty, liście, chwasty, ścięte gałązki z drzew, krzaków i żywopłotów) oraz odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, skorupki jaj, odpady po owocach i warzywach, zwiędłe kwiaty cięte itp.). Łącznie zajmują one w pojemnikach na odpady przeciętnego mieszkańca około 35% wszystkich odpadów, oznacza to, że wydzielając z wytwarzanych przez nas odpadów biooodpady możemy zaoszczędzić do 35% miejsca w naszych pojemnikach.
       Wydzielone z odpadów komunalnych odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach i przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. Firmy posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Trzebnica powinny objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów zebranych selektywnie w tym również biioodpadów.
        Można także zagospodarować część odpadów biodegradowalnych we własnym zakresie poprzez kompostowanie w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości. Jest to prosty, tani i szybki sposób na uzyskanie własnego nawozu i jednocześnie pozbycie się zbędnych odpadów, a uzyskany w ten sposób kompost jest dostawcę niezbędnych minerałów.
Aby uzyskać kompost dobrej jakości na pryzmach kompostowych nie składujemy: zepsutej żywności, mięsa, kości, resztek jedzenia w płynie, bardzo tłustych lub mocno solonych resztek jedzenia, odchodów zwierzęcych, popiołu z kominka lub pieca, itp.
Obecnie na rynku dostępna jest szeroka oferta gotowych urządzeń do przydomowego kompostowania bioodpadów. Dostępne są kompostowniki drewniane oraz z tworzyw sztucznych o pojemności od kilkuset litrów do ponad 1 m3.
     Dyrektywy unijne i przepisy krajowe zobowiązują nas do ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych składowanych na składowiskach odpadów. Określone zostały maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów. Obecnie niewielu mieszkańców segreguje bioodpady lub posiada własne przydomowe kompostowniki, dlatego też większość bioodpadów razem z innymi odpadami trafia na składowisko odpadów w Jaszycach.
       Oddanie do użytku nowego składowiska odpadów z płytą biostabilizacyjną w Marcinowie, pozwoli na radykalne zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych przez składowanie. 
Biostabilizacja odpadów jest procesem biologicznym służącym zmniejszeniu ilości frakcji organicznej w odpadach oraz jej stabilizacji. Metody biostabilizacji są w zasadzie takie same jak kompostowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data
26 maja
niedziela
Newsletter
Kalendarz