Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Trzebnica

      Konieczność segregacji odpadów wynika z obowiązujących w Polsce, jak również w UE przepisów prawa. Organizacja selektywnej zbiórki oraz segregacja odpadów powinna wpisywać się w istniejący oraz uzupełniać przyszły system gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Dobrze prowadzona selektywna zbiórka i segregacja odpadów obejmująca wydzielenie ze strumienia odpadów przede wszystkim szkła, tworzyw sztucznych, metali i papieru prowadzi głównie do zmniejszenia ilości odpadów deponowanych na składowiskach, pozyskania surowców wtórnych (oszczędność zasobów naturalnych), wpływa także na poprawę walorów estetycznych środowiska naturalnego.
     Wszyscy jesteśmy wytwórcami odpadów, których niestety produkujemy coraz więcej, dlatego ważne jest, aby mieszkańcy Trzebnicy zaangażowali się w selektywną zbiórkę. Tylko poważne potraktowanie tematu może przynieść wymierne efekty.
   
    Segregacja odpadów jest podstawowym elementem w gospodarce odpadami komunalnymi. Segregacja na terenie naszej Gminy jest realizowana na dwa sposoby:

-  selektywna zbiórka odpadów „u źródła" – realizowana jest przez mieszkańców

- sortowanie odpadów, które odbywa na liniach segregacyjnych w specjalnie do tego celu 
  wybudowanym zakładzie

     Odpady, które codzienne produkujemy są cennymi surowcami, które mogą być ponownie wykorzystane. Zasady funkcjonowania selektywnej zbiórki nie są trudne wymagają jednak czynnego udziału wszystkich mieszkańców. Najlepszym rozwiązaniem jest rozpoczęcie segregacji już w naszych domach. Pamiętajmy, że przedsięwzięcie to oprócz nieocenionych korzyści ekologicznych niesie za sobą znaczne oszczędności ekonomiczne.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz