Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Selektywna zbiórka odpadów „u źródła”

  

Foto

        Gmina Trzebnica rozpoczęła selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych we wrześniu 2001 roku zakupem 51 kontenerów (na makulaturę, szkło oraz plastik). W centrum miasta oraz na przyległych terenach o zwartej zabudowie ustawione zostały zestawy pojemników (po 3 szt.) przeznaczonych wyłącznie do selektywnej zbiórki. W kolejnych latach dokonano zakupu po około 20 kontenerów o pojemności 1,5 m3 i 2,5 m3. Stan kontenerów na koniec 2006 r. wynosił 152 sz. W tym 16 szt. o pojemności 2,5 m3. 
      Podstawowym urządzeniem jest kontener typu igloo /dzwon/ (o pojemności 1,5 m3 i 2,5 m3). Kontener ten wykonany jest z tworzywa sztucznego. Charakteryzuje się wysokimi walorami estetycznymi. Rozładunek odbywa się przy pomocy podnośnika przy założeniu wypełnienia do min. 2/3 pojemności. Kontenery mają różne kolory (w zależności od rodzaju zgromadzonych surowców): niebieski – makulatura, żółty - plastik i puszki, zielony – szkło. Na pojemnikach znajduje się dodatkowo szczegółowa informacja, co należy a czego nie wolno wrzucać. Wybór dostawcy nastąpił w drodze przetargu. Została nim firma Titan-eko z Rokietnicy. Cena jednego kontenera to ok. 1000 zł. netto (poj.1,5 m3) i 1450 zł netto (poj.2,5 m3). 
      W okresie przygotowawczym do wdrażania segregacji odpadów na terenie miasta przeprowadzone zostały niezbędne działania informacyjno - edukacyjne. Zajęła się tym Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej „Zielona Akcja”.
 Zakres działań obejmował:
- organizację warsztatów informacyjnych dla nauczycieli, aktywnych uczniów /liderów, grup ekologicznych/,  zarządców budynków,
- przygotowanie ulotki informacyjnej zawierającej zwięzły instruktaż jak segregować odpady (PDFPobierz (851,80KB))
-  opracowanie plakatu zachęcającego mieszkańców do segregacji odpadów,
- przygotowanie planu lekcji dla młodzieży szkolnej propagującego zbiórkę  surowców wtórnych. (PDFPobierz (260,88KB))
  
      Koszty obsługi selektywnej zbiórki ponosił do końca marca 2007 r. Urząd Miejski w Trzebnicy. Były one pokrywane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z art. 406 pkt 6 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. środki GFOŚ i GW przeznaczone są między innymi na realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.
     W październiku 2003 roku została powtórzona akcja informacyjna dotycząca selektywnej zbiórki odpadów. Dziękując mieszkańcom miasta za zaangażowanie Urząd Miejski zwrócił się z prośbą o jej kontynuację.
Równolegle z systematycznym rozwojem selektywnej zbiórki odpadów w systemie kontenerowym, w lipcu 2004 r. wprowadzone zostały kolejne formy zbiórki:
- metoda kontenerowa – krocząca – polegająca na tym, że po uprzednim poinformowaniu mieszkańców poszczególnych wsi, w określonych punktach rozstawiono kontenery na szkło. Po dwóch tygodniach do miesiąca były one opróżniane i przestawiane na kolejną wieś.
- metoda workowa - jej zaletą jest brak anonimowości deponenta odpadów, co gwarantuje ich lepszą selekcję. Pilotażowo objęte nią zostały budynki jednorodzinne na osiedlu Grunwald oraz kilka mniejszych wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta. Łącznie około 350 gospodarstw domowych. Od listopada 2005 r. wszyscy mieszkańcy domów jednorodzinnych gminy (zarówno w mieście jak i na wsi) mają możliwość korzystania z systemu.
Mieszkańcy otrzymują worki w trzech kolorach (zielony - na szkło, żółty - na plastik, niebieski - na makulaturę). Odbiór napełnionych worków odbywa się raz w miesiącu w dniu uzgodnionym z odbiorcą.
W wyniku przetargu, odbiór odpadów zbieranych selektywnie na koszt Gminy wykonywała firma WodNiK Sp. z o.o.
     Do końca marca 2007 r. worki dostarczane i odbierane były na koszt Urzędu Miejskiego, obecnie każdy mieszkaniec płaci sam za odbiór posegregowanych odpadów. Nowe obowiązki w zakresie selektywnej zbiórki dotyczące właścicieli nieruchomości, a także przedsiębiorców odbierających odpady wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ), a także z ustawy o odpadach ( Dz. U z 2007 r. Nr 39, poz. 251).
     Akcja segregacji przyniosła bardzo wymierne efekty, gdyż dzięki niej Trzebnica stała się jedną z trzech gmin województwa dolnośląskiego, którym udało się odzyskać największą liczbę surowców wtórnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Chcielibyśmy, by nasze miasto wraz z jego mieszkańcami troszczącymi się o środowisko było nadal stawiane za wzór gospodarności i świadomego podejścia do ochrony środowiska. Prosimy Państwa o dalsze wspieranie działań proekologicznych, które są jednocześnie dla Państwa opłacalne ekonomicznie.

 

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz