Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Zakaz palenia śmieci

UWAGA!!!
NIE SPALAJ ŚMIECI W DOMOWYM PIECU!!!

              Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakazane jest spalanie śmieci (odpadów komunalnych) w piecach i kotłowniach domowych jak również na wolnym powietrzu (ogniska).
             Zgodnie Art. 71 ustawy o odpadach „kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.

           Spalanie śmieci jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Podczas palenia śmieci nie tylko wydziela się nieprzyjemny zapach, ale przede wszystkim trujące substancje. Największą dawkę zanieczyszczeń przyjmujemy w bezpośrednim sąsiedztwie dymiącego komina.
              Spalający odpady w domowych piecach gwarantują sąsiadom smrodliwy dym zawierający trujący dla ludzi i zwierząt tlenek węgla i uszkadzający płuca, drażniący tlenek azotu. Dym zawiera również: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.
              Spalane w domowych piecach śmieci powodują przy tym osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do zapalenia się przewodu kominowego i pożaru.

 

kochasz dzieci nie pal śmieci

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz