Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

      Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tj.Dz. U. 2013 r., poz. 1155). Zgodnie z zapisami ustawy zużytego lub przestarzałego sprzętu nie można wyrzucić do jednego pojemnika wraz z innymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Musi on trafić do specjalistycznych firm zbierających, przetwarzających lub unieszkodliwiających takie urządzenia.


Mieszkańcy Trzebnicy mogą się pozbyć zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w sposób poniżej opisany:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do punktu zbiórki,  zbierający sprzęt ma obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

- od 1 lipca 2006 r. przy zakupie nowego urządzenia można oddać zużyty sprzęt w sklepie. Sprzedawca detaliczny i hurtowy jest obowiązany przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt (na zasadzie jeden za jeden, przy czym zużyty sprzęt musi być tego samego rodzaju, czyli np. sprzedając nową kuchenkę elektryczną, sklepy będą musiały przyjąć już wyeksploatowaną).

 Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1.Firma Usługi Komunalne WodNIK Sp. z o.o. decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskała wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pod numerem: E0000173Z.

Punkt zbiórki zlokalizowany jest przy ul. Piwnicznej 12 w Trzebnicy.

2. Firma Handlowo - Usługowa JAKUB -  Mieczysław Jakubowski decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska uzyskała wpis do  rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pod numerem: E0009382Z

                                         Punkt zbiórki zlokalizowany jest w Trzebnicy przy ul. Milickiej 47

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Milickiej 47 (teren gminnej oczyszczalni ścieków komunalnych). Punkt administrowany jest przez Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o., z siedzibą w Trzebnicy, pl. M.Piłsudskiego 1. Mieszkańcy gminy Trzebnica, objęci nowym systemem gospodarowania odpadami mogą w ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami oddać stare, niedziałające pralki, lodówki, suszarki, monitory od poniedziałku do soboty w godzianach 9-17.

 

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz