Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Pojazdy wycofane z ekspolatacji

       Zasady postępowania z pojazdami wycofanymi z eksploatacji określa ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202, z późn. zm.). Ustawa ta jest aktem implementującym do prawa polskiego dyrektywę wspólnotową 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. Ma ona na celu ochronę życia i zdrowia ludzkiego oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju przed szczególnego rodzaju odpadami, a mianowicie pojazdami wycofanymi z eksploatacji.

Nowe obowiązki wynikające z ustawy są skierowane do:
- wprowadzających pojazdy na rynek, a więc przedsiębiorców - producentów,  importerów czy dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia,
- przedsiębiorców, którzy będą się zajmować zbiórką pojazdów, ich demontażem i strzępieniem,
- właścicieli pojazdów,
- organów administracji publicznej.
  

     Prawo europejskie określa, co należy zrobić z pojazdami nie nadającymi się do użytku, które po wyeksploatowaniu muszą zostać poddane recyklingowi lub demontażowi, co związane jest z dbałością o ochronę środowiska.

Recykling samochodów jest procesem przetwarzania wyeksploatowanych pojazdów, polegającym na odzysku podzespołów, części zamiennych i materiałów. Wyeksploatowany pojazd samochodowy stanowi odpad szczególny, ze względu na skalę i powszechność jego występowania oraz ilości i różnorodności materiałów tworzących samochód. Odpad, o którym mowa, jest uciążliwy dla środowiska, ze względu na zawarte w nim substancje niebezpieczne.
Do odpadów niebezpiecznych powstających w wyniku demontażu samochodów zaliczyć należy: przepracowane oleje, płyny hamulcowe, chłodnicze, płyny ze spryskiwania szyb, elektrolit z akumulatorów, paliwo, ołów z akumulatorów, wyłączniki rtęciowe, metale z katalizatorów spalin oraz azbest z okładzin hamulcowych. Zagrożenie stanowią również substancje gazowe, a zwłaszcza freon z instalacji klimatyzacyjnych oraz gazy z instalacji napędowej.
      Wyeksploatowany pojazd równocześnie stanowi źródło cennych surowców wtórnych, dlatego należy odzyskać wartościowe materiały i poddać je recyklingowi. Wszystkie te czynności powinny być oczywiście wykonywane w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska.

Ważne dla właścicieli pojazdów

Szczególnie istotna, z punktu widzenia ochrony środowiska jest regulacja dotycząca obowiązków właścicieli pojazdów. Ma ona na celu m.in. przeciwdziałanie zjawisku tzw. porzuconych wraków. Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji może go przekazać wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów. Po oddaniu pojazdu właściciel otrzymuje zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, dokumenty te są niezbędne do złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu.


  

 


 

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz