Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Budowa kanalizacji w Księginicach (termin zakończenia: IV kwartał 2007 r.)

         Celem inwestycji jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, likwidacja możliwości skażenia gleby, poprawa warunków życia ludności zamieszkałej na tym terenie. Zapewni to likwidacja szamb i dzikich zrzutów ścieków do rowów przydrożnych i melioracyjnych. Niewątpliwie budowa kanalizacji przyczyni się do ochrony wód cieku Polska Woda, dopływu rzeki Baryczy.
          Przedsięwzięcie obejmuje budowę kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  o długości 6494 m, rurociągów  tłocznych o długości 1901 m, dwóch przepompowni oraz ok. 177 szt. przykanalików. Do kanalizacji zostanie podłączonych 520 mieszkańców miejscowości Księginice.  Ścieki będą odprowadzane na oczyszczalnię
w Trzebnicy, gdzie będą poddane procesom mechanicznego i biologicznego oczyszczania.
         Realizację rozpoczęto w 2004 r. Przeprowadzano ją etapowo. Przewidywany termin zakończenia inwestycji IV kwartał  2007 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz