Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Rekultywacja składowiska w Jaszycach (2008 - 2009 r.)

          W związku z wyznaczonym nieprzekraczalnym terminem zamknięcia składowiska do dnia 31 grudnia 2007 r., na zlecenie urzędu została opracowana "Dokumentacja określająca techniczne warunki zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Jaszyce". W procesie zamknięcia składowiska wykonane zostaną prace rekultywacyjne mające na celu zabezpieczenie składowiska odpadów przed jego szkodliwym oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Rekultywacja przewiduje wykonanie okrywy rekultywacyjnej składającej się z:

 • warstwy wyrównującej zbudowanej z odpadów obojętnych (inertnych) oraz odpadów  komunalnych.  
  z gospodarstw domowych z terenów wiejskich (z małą zawartością frakcji  organicznej). Odpady  wykorzystane do ukształtowania czaszy zastąpią wykorzystanie surowców naturalnych, tj. piasku czy gliny.
 • warstwy odgazowującej zbudowanej z warstwy powierzchniowej o grubości 0,2 m z piasku gruboziarnistego lub pospółki i trzech komór odgazowujących
 • warstwy uszczelniającej z maty bentonitowej o gramaturze min. 3 kg/m2
 • warstwy drenażowej zbudowanej z warstwy powierzchniowej grubości 0,3 m ze żwiru lub pospółki
  o  współczynniku filtracji powyżej 10 -4 m/s
 • warstwy rekultywacyjnej właściwej zbudowanej z warstwy powierzchniowej grubości 0,3 m piasku i gliny
  z humusem, na której przeprowadzona zostanie rekultywacja biologiczna (zabiegi  agrotechniczne,wysianie traw i nasadzenie roślinności rekultywacyjnej).

Na składowisku będzie prowadzony monitoring, odpowiedni dla fazy poeksploatacyjnej. W chwili obecnej
urząd przygotowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu na projekt budowlany rekultywacji składowiska.

Przewidywany koszt rekultywacji składowiska wyniesie 1,5 mln PLN.

 

 

 

 

 

 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz