Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Rozporządzenia

Rozporządzenie z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
DOCRozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573).doc (124,00KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
DOCRozporządzenie (Dz. U. z 2005 r. Nr 260 poz. 2176).doc (979,00KB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat i sposobu przedstawiania tych informacji i danych
DOCRozporządzenie (Dz. U. z 2005 r. Nr 252 poz. 2128).doc (457,50KB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia
DOCRozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 283 poz. 2840).doc (30,50KB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
DOCRozporządzenie (Dz. U. z 2004 r. Nr 178 poz. 1841).doc (52,00KB)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów
DOCRozporządzenie (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1206).doc (692,00KB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz