Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Informacje ogólne

 Obowiązki gminy w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami

       Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Mówi o tym art. 11 a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt. 14 ustawy o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (Dz. U. 2005 Nr 236 poz. 2008 ze zm.). Szczegółowe warunki wyłapywania i dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami precyzuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753).

Informacje dla mieszkańców

       Na stronie tej będziemy umieszczać informacje i zdjęcia bezdomnych psów złapanych na terenie naszej gminy. Być może któryś z mieszkańców rozpozna swojego zagubionego czworonoga lub zechce zostać jego nowym właścicielem. Niestety coraz więcej bezpańskich psów pojawia się na naszych ulicach, szczególnie w okresie wakacji, kiedy psiak staje się problemem dla właścicieli wyjeżdżających na urlop. 


       Bezdomne psy z terenu naszej gminy są wyłapywane i głównie odwożone do schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Ruścu, Rusiec 15, 62-120 Wapno, oficjala strona schroniska http://przytuliskauwandy.pl. Przewiezione do schroniska psy podlegają niezbędnym szczepieniom ochronnym oraz przebadaniu przez lekarza weterynarii.

      W miarę potrzeby współpracujemy także ze schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Raciborzu, które głównie obejmuje opieką bezdomne zwierzęta z terenu Miasta i Gminy Racibórz. Schronisko jest prowadzone przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp.z o.o. w Raciborzu. Oficjalna strona schroniska www.pk-raciborz.pl/site/schronisko

 

Adres najbliższego schroniska: 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Ślazowa 2, 51-007 Wrocław
tel. (071) 362 56 74

 
 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz