Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Natura 2000

 

Obszar Natura 2000 „Dolina Baryczy” obejmuje dolinę Baryczy pomiędzy Żmigrodem na zachodzie a okolicą Przygodzic na wschodzie. Występuje 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. W związku z prowadzoną intensywnie hodowlą ryb, głównie karpia, w sąsiedztwie stawów odstrzeliwane są ptaki rybożerne (czaple, kormorany).

Cała powierzchnia terenu objętego ochroną wynosi 55516,83 ha. Na terenie gminy Trzebnica w okolicy miejscowości Koniowo znajduje się około 880 ha (1,6 %). Na teren ten w szczególności składają się lasy (~840 ha) i stawy (~40 ha).

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz