Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu, informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie na zrealizowanie tych zadań na rok 2014.

Mieszkańcy Gminy Trzebnica, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2013r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA!
Dofinansowanie do wysokości 85% kosztów obejmuje demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonania nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie.

Więcej informacji oraz druki deklaracji można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 127, tel. 071 388 81 76.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz