Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Dofinansowanie do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Szanowni Mieszkańcy !

 

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Trzebnica środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z WFOŚiGW we Wrocławiu informujemy, że można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań na rok 2015.

 

W związku z powyższym mieszkańcy Gminy Trzebnica, którzy wyrażają chęć usunięcia wyrobów azbestowych ze swoich obiektów, zobowiązani są do złożenia DEKLARACJI przystąpienia do programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica.

Deklarację należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2014 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Trzebnicy (pl. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

UWAGA

Dofinansowanie do wysokości 85% kosztów obejmuje demontaż, transport, zbieranie   i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest. W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty zakupu i wykonanie nowego pokrycia dachowego. Powyższe koszty właściciel nieruchomości musi pokryć we własnym zakresie 

Więcej informacji oraz druki deklaracji można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 127, tel. 071/388-81-76.

 DOCDeklaracja-azbestu_na_2015.doc (31,50KB)

 


 

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz