Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Jak pozbyć się przeterminowanych leków

                     Leki                                              Zdjęcie               

        Przeterminowane leki uznane są za odpady niebezpieczne, które powinny być selektywnie gromadzone i unieszkodliwiane w spalarniach odpadów medycznych lub na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

        Lek po terminie ważności  może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia ludzi, ze względu na brak efektu farmakologicznego związanego z rozkładem substancji farmakologicznie czynnej. Leki są również wrogiem dla środowiska i zwierząt żerujących na wysypiskach śmieci, ponieważ zachowują dużą aktywnosć biologiczną.

       W związku z ogromnym zagrożeniem jakie niosą ze sobą przeterminowane leki, uporządkujmy domowe apteczki, a niepotrzebne leki zanieśmy do apteki, gdzie znajdują się specjalne pojemniki przeznaczone na te właśnie odpady.

 

JPEGprzeterminowane leki (351,27KB)

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz