Dębie aleja dębowaindeks.jpegŁąkaŻuraw

Nowe zasady gospodarki odpadami

Od 1 lipca rusza nowy system gospodarki odpadami. Informujemy, iż z dniem 15 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców nie wywiązała się jeszcze z tego obowiązku. W związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności zgłaszając się do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy do pokoju numer 127, 128 i 129 (II piętro). Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowoduje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu.

PDFDeklaracja od ilości osób dla nieruchomości zamieszkałych.pdf (93,62KB)

PDFDeklaracja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf (92,31KB)

 

Zachęcamy także do pobrania ulotek informacyjnych (po wydrukowaniu wystarczy zgąć w dwóch miejscach - dzielone na trzy części):

PDFUlotka informacyjna o selektywnej zbiórce odpadów.pdf (1,36MB)

PDFUlotka dla właśicieli domków jednorodzinnych.pdf (1,30MB)

PDFUlotka dla właścicieli mieszkań.pdf (1,33MB)

PDFUlotka dla przedsiębiorców.pdf (1,35MB)

 

Przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata od osoby wyniesie 11 zł lub 9 zł, w przypadku osób powyżej 67 roku życia, a także dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci – do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25 roku zycia.

Przy wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata od osoby wyniesie 18 zł.

Data
21 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz