Dębie aleja dębowa indeks.jpeg Łąka Żuraw

Nowe zasady gospodarki odpadami

Od 1 lipca rusza nowy system gospodarki odpadami. Informujemy, iż z dniem 15 kwietnia 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców nie wywiązała się jeszcze z tego obowiązku. W związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności zgłaszając się do Urzędu Miejskiego w Trzebnicy do pokoju numer 127, 128 i 129 (II piętro). Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowoduje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu.

PDFDeklaracja od ilości osób dla nieruchomości zamieszkałych.pdf

PDFDeklaracja dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.pdf

 

Zachęcamy także do pobrania ulotek informacyjnych (po wydrukowaniu wystarczy zgąć w dwóch miejscach - dzielone na trzy części):

PDFUlotka informacyjna o selektywnej zbiórce odpadów.pdf

PDFUlotka dla właśicieli domków jednorodzinnych.pdf

PDFUlotka dla właścicieli mieszkań.pdf

PDFUlotka dla przedsiębiorców.pdf

 

Przy wyborze selektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata od osoby wyniesie 11 zł lub 9 zł, w przypadku osób powyżej 67 roku życia, a także dla rodzin posiadających więcej niż dwoje dzieci – do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia nauki, ale nie dłużej niż do 25 roku zycia.

Przy wyborze nieselektywnej zbiórki odpadów miesięczna opłata od osoby wyniesie 18 zł.

Data
02 lipca
sobota
Newsletter
Kalendarz